SCOALA GIMNAZIALA NUCET

Click here to edit subtitle

Proiect RoRec

Patrula de reciclare este un proiect realizat de Asociaţia Română pentru Reciclare – RoRec în parteneriat cu Primăriile şi/sau Inspectoratele Şcolare Judeţene din județele în care Primăriile şi Asociaţia RoRec colaborează, prin implementarea de campanii de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) şi în vederea creării unei infrastructuri coerente de colectare a acestui tip de deşeuri.

 

Proiect Comenius: Changing with the climate

"Să te schimbi odată cu clima"- O reţea educaţională finanţată de către programul Comenius, cu scopul de a interconecta şcolile din întreaga Europă pentru a îmbunătăţi modul de predare şi învăţare şi de a încuraja desfăşurarea unor acţiuni pozitive ca răspuns la schimbările climatice.

 http://www.changingwithclimate.info/