SCOALA GIMNAZIALA NUCET
SUCCES IN NOUL AN SCOLAR 
                  2020-2021 !

Click here to edit subtitle

                 SCOALA NUCET

 

         ŞCOALA NUCET a luat fiinţă în 1838, cursurile se desfăşurau într-un local cu două odăi şi o sală. După redeschiderea şcolilor, în 1857, se închiriază o casă particulară pentru desfăşurarea procesului de învăţământ. La sfârşitul sec. XIX funcţiona o şcoală cu un învăţător. După primul război mondial şcoala, „Alexandru loan Cuza” , funcţiona cu 4 posturi de învăţător, local insuficient ca spaţiu şi care avea nevoie de cel puţin o sală în plus, unde să poată funcţiona şi cursuri pentru adulţi.

        Prima mărturie referitoare la procesul de învăţământ la ciclul primar pe raza comunei Nucet este "Condica de prezenţă şi secţiuni" din 1889 - Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei Publice. Condica poartă ştampila din 1867 - Regatul României, judeţul Dâmboviţa, comuna Cazaci. În februarie 1894 primăria se mută la Nucet şi devine Primăria Cazaci-Nucet.

         În 1889 obiectele de studiu erau: scris-citit, religia, aritmetica, istoria, geografia, gramatica, naturale.

         Condicile vremii reprezintă o importantă sursă de informaţii despre viaţa comunei, strâns legată de viaţa şcolii. La 24 februarie 1905" la ora 2 p.m. am plecat la Primărie, ca să iau parte în comisiunea pentru alinierea satelor", consemnează învăţătorul R. lonescu. în acelaşi an elevii susţin examen la istorie, geografie, religie, aritmetică, gramatică, citire. în anul 1907 şcoala este închisă în perioada 11-12 octombrie, „conform ordinului telefonic dat de D-l Revizor şcolar, fiind epidemie de pojar".. Din anul 1908 există consemnată în condică ora de instrucţie militară. Educaţia patriotică în şcoli este introdusă în scopul formării de buni cetăţeni, care să iubească ţara şi să aibă încredere în viitorul ei.

        Din consemnările anului 1912 aflăm de existenta unei Bănci locale Nucet care aparţine de Banca Populară şi ale cărei lucrări se încheie la 10-11 februarie 1912.

        Anul şcolar 1913-1914 găseşte Şcoala Nucet ca având numai curs primar. Directorul vremii, înv. R.lonescu consemnează la 5 septembrie 1914: „Nu s-a deschis şcoala pe ziua de 1 septembre, din cauză că localul, construcţie nouă n-a fost luat în primire de serviciul tehnic al judeţului de cât pe ziua de 4 septembre 1914".

         Anul este legat de evenimentele vremii. „Cursul suspendat, ca respect pentru moartea marelui bărbat de stat, Dimitrie A.Sturza", consemnează acelaşi director R.lonescu la 10 octombrie 1914.

          La 11 noiembrie 1940, corpul didactic „de/a această şcoală, întruniţi în localul şcoalei, am constatat următoarele: Din cauza cutremurului de pământ s a surpat tencuiala de pe tavan şi pereţi şi fiindcă localul necesită curăţenie şi verificarea zidurilor, am hotărât suspendarea cursurilor pentru ziua de 11 nov. a.c Totodată se va interveni pe lângă primăria comunei pentru a se face de urgenţă reparaţiile mici ce necesită localul din cauza cutremurului".

          Pe lângă obiectele din programă elevii aveau şi „alte activităţi în afara orelor de clasă: străjerie, lucrări în atelier, grădină şi gospodărie, serbări şi şezători şcolare, premilitărie, farmacie şcolară, cooperativă şcolară, biserica".

          În 1941 cursurile sunt din nou suspendate „având în vedere că întregul local de şcoală a fost ocupat de trupele germane ce se aflau în trecere prin această comună dar cari totuşi au staţionat şi cantonat în localul şcoalei de la 21 februarie 1941 şi până la 28 februarie, inclusiv".

          Deşi scriau încă pe tăbliţe, în 10-11 iunie 1941 are ioc examenul de absolvire pentru clasa a Vlll-a, „sub prezenţia Dl. Subinspector Şcolar Alexandru Popescu".

           La data de 14 iulie 1941 „S-a intervenit la Inspectoratul şcolar Dâmboviţa şi Serviciul Tehnic pentru a ne face un deviz de lucrările ce ar necesita şcoala pentru a fi renovată, (director învăţător Serghei Ştefănescu- numit director prin ordinul nr. 396 din 1941).

            În acelaşi an, la 20 iulie se suspendă cursurile şi se se ia parte la „Serviciul religios ce s-a oficiat cu ocazia împlinirii a 4 ani de la moartea Regelui Ferdinand şi 3 ani de la moartea Reginei Mamă". Astfel de comemorări au loc şi la 6 octombrie 1914 „pentru pomenirea Regelui Carol I";" în ultima oră de curs"din 21 decembrie 1950, când „s-a sărbătorit a 71 aniversare a tov. Stalin. în acest scop, elevii ciclului II au fost întruniţi în sala de clasă a cls. V B unde s-a desfăşurat serbarea compusă din coruri, recitări în limba rusă şi română, dansuri" sau la data de 15 februarie 1950 „în ultima oră de curs, elevii claselor delà ciclul II au fost întruniţi într-o singură sală de clasă, cu care ocazie s-au comemorat luptele muncitorilor C.F.R. de la Griviţa. S-a prelucrat articolul din ziarul Scânteia din 12.II.a.c. conform ordinului Secţiei învăţământ şi Cultelor al Plăşii Târgovişte."